تست های آزمایشگاهی که نیاز به ناشتا بودن ندارند

 تست های آزمایشگاهی که نیاز به ناشتا بودن ندارند:

  • شمارش سلول های خونی (CBC)
  • بررسی وضعیت دیابت A1C
  • بررسی عملکرد کلیه : اوره و کراتینین
  • آزمایش های کبدASTَ ؛ALT
  • آزمایش های تیرویید : T3 T4 TSH
  • آزمایش های FSR , CRP
  • آزمایش های PT؛ PTT؛ INR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.