باشگاه کارموزی ایران

باشگاه کارآموزی ایران در سال 1391 با هدف آموزش نیروی کار آزمایشگاهی تاسیس شد. هدف از تاسیس این باشگاه پرورش نیروی کار آزمایشگاه و یادگیری تکنیک های  آزمایشگاهی برای دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی و رشته های مرتبط  می باشد. این مرکز با برگزاری کلاس های آموزشی تئوری تکنیک های آزمایشگاهی و انجام عملی این تکنیک ها سعی در افزایش مهارت دانشجویان و علاقمندان حوزه ی آزمایشگاهی دارد.

 

دانشجویان با انجام فردی  تک به تک تکنیک ها و خونگیری  مسلط به تکنیک ها می شوند بعد از اتمام دوره  مهارت لازم را جهت استخدام در مراکز خونگیری ، آزمایشگاه های تشخیص طبی به دست می آورند.

آشنایی با دوره ها