بایگانی ماهانه: اسفند ۱۴۰۰

آزمایش شمارش کامل سلول های خون یا تست CBC

cbc test

آزمایش شمارش کامل سلول های خون یا تستCBC شمارش کامل خون یا آزمایش CBC یک آزمایش خون شایع میباشد که به تشخیص و بررسی برخی اختلالات کمک می کند.افزایش یا کاهش تعداد سلول های خونی در تست CBC که با توجه به میزان طبیعی گلبول های خونی بسته به سن و جنسیت فرد مشخص می

کلسیم

تست کلیسیم

کلسیم کلسیم یکی از مهم‌ترین مواد معدنی موجود در بدن می‌باشد ونقش مهمی در بسیاری از فعالیت­های سلولی ایفا میکند  و به صورت درون سلولی در انقباض ماهیچه ها و متابولیسم گلیکوژن و به صورت برون سلولی در مینرالیزاسیون استخوان و انعقاد خون و انتقال پالس های عصبی نقش دارد . حدود 99 درصد Ca