بایگانی روزانه: ۱۴۰۱-۰۲-۳۰

کلسترول

کلسترول

کلسترول چیست؟ نوعی از لیپید است. این ماده مومی و چربی شکل است که  توسط کبد ساخته می شود و کبد نیز از آن برای تولید صفرا استفاده می کند که به هضم غذاها کمک می کند. بسیاری از سلول های بدن به آن نیاز دارند که به غشای سلولی برای تشکیل لایه ها کمک

تومور مارکر(Tumor markers)

تومور مارکر

تومور مارکر(Tumor markers) تومور مارکر ماده ای است که توسط سلول های سرطانی و یا سایر سلول های بدن و در واکنش به سرطان و یا شرایط خوش خیم تولید می شود و اطلاعاتی از سرطان مانند میزان تهاجمی بودن سرطان، امکان درمان با درمانهای هدفمند و یا سایر روش ها را در اختیار پزشک