بایگانی روزانه: ۱۴۰۱-۰۲-۳۱

کلر

کلر یکی از مهم ترین الکترولیت های خون است. آزمایش کلر ، سطح کلر را در خون یا ادرار اندازه گیری می کند. کلر میزان تعادل مایعات را درون بدن نشان می دهد و به تعادل حجم خون، فشار خون و PH خون کمک می کند. تست های بررسی سدیم، پتاسیم، و بی کربنات، معمولا