بایگانی روزانه: ۱۴۰۱-۰۳-۰۱

کورتیزول

کورتیزول چیست؟ یک هورمون استروئیدی از نوع گلوکوکورتیکوئید است که 75 تا 90 درصد کورتیکوئید پلاسما را تامین می کند و توسط غددآدرنالین  فوق کلیوی مستقر روی هرکدام از کلیه ها ترشح و تولید می شود. تولید و ترشح کورتیزول توسط ACTH (هورمون تولید شده توسط غده هیپوفیز) تحریک می شود و  به شکستن پروتئین،