بایگانی روزانه: ۱۴۰۱-۰۳-۰۲

کراتین فسفوکیناز

کراتین فسفوکیناز   کراتین فسفوکیناز( CPK) آنزیمی پروتئینی است که به ایجاد تغییرات شیمیایی در بدن کمک می کند و در شناسایی و کنترل روند درمان آسیب‌های عضلات اسکلتی، عضلات قلبی و سیستم عصبی کاربرد دارد. CPK در آزمایش خون از مهم‌ترین آنزیم‌های داخل سلولی بشمار می‌رود، چراکه با کوچک‌ترین تغییر و بخصوص بروز آسیب در