بایگانی ماهانه: خرداد ۱۴۰۱

کراتینین

کراتینین چیست؟ Creatinin فرآورده جانبی ترکیب شیمیایی به ‌نام کراتین (creatine) است که به عضلات در جذب انرژی مورد نیاز کمک می‌کند. کراتینین به‌عنوان فرآورده زائد توسط کلیه‌ها از جریان خون فیلتر شده و از طریق ادرار از بدن دفع می‌شود. آزمایش کراتینین خون، میزان این ماده شیمیایی در خون یا ادرار را اندازه‌گیری می‌کند