دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 14 اسفند ماه 1400

3,300,000 تومان

تخفیف 100 هزارتومانی دوره جهت پرداخت اقساطی که به جای پرداخت 3.400.000 تومان ، 3.300.000 تومان پرداخت میکنید.

اما برای دوستانی که کامل پرداخت انجام میدهند کد تخفیف 100 دیگری در نظر گرفته ایم

کد تخفیف” 40012 ” جهت پرداخت کامل

تکمیل ظرفیت