دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 20 آذر 1400

2,900,000 تومان

شروع دوره بیستم آذر ماه

 

تخفیف 100 هزار تومانی ویژه برای پاییز

+

تخفیف پرداخت یکجا با کد تخفیف “P100”

دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه
دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 20 آذر 1400

2,900,000 تومان

این عملیات به شما اجازه می دهد تا برای این محصول یک سپرده 1,000,000 تومان پرداخت کنید