دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 20 فروردین ماه 1401

3,800,000 تومان

تخفیفات

پرداخت یکجا شهریه: با تخفیف 100 هزار تومانی ( برای تخفیف 100000 تومانی دیگر عبارت f1401 را در قسمت کد تخفیف وارد کنید)

پرداخت با اقساط: با تخفیف 100 هزار تومانی

ظرفیت دوره محدود می باشد

دوره جامع 20 فروردین
دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 20 فروردین ماه 1401

3,800,000 تومان