دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 5 دی ماه 1400

3,100,000 تومان

کد تخفیف 100 هزارتومانی جهت پرداخت یکجا

کد تخفیف : p100

IRANTC
دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 5 دی ماه 1400

3,100,000 تومان

این عملیات به شما اجازه می دهد تا برای این محصول یک سپرده 1,000,000 تومان پرداخت کنید