دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 1مرداد ماه 1401

3,990,000 تومان

  • تخفیف دانشجویی 100 هزار تومانی 
  • تخفیف پرداخت یکجای شهریه با کد “P200” مبلغ 100 هزار تومان دیگر (جمعا 200 هزارتومان) تخفیف بگیرید 

تکمیل ظرفیت