دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 11 تیر ماه 1401

3,980,000 تومان

با پرداخت یکجای شهریه مبلغ 200 هزار تومان تخفیف بگیرید .

کد تخفیف “T200”

تکمیل ظرفیت