دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 20 شهریور ماه 1401

4,290,000 تومان

قیمت کل4.390.000 تومان

با تخفیف دانشجویی 4.290.000 تومان

با تخفیف پرداخت یکجا 4.190.000 تومان

کد تخفیف پرداخت یکجا Takhfif

در سایت ثبت نام کنید و با به خاطر سپردن ایمیل و رمز ورود خود مابقی شهریه خود را از طریق پنل کاربری خود پرداخت نمایید.

ظرفیت دوره محدود می باشد

دوره جامع آزمایشگاه تشخیص طبی
دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 20 شهریور ماه 1401

4,290,000 تومان