دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 20 تیر ماه 1401

3,990,000 تومان

  • تخفیف دانشجویی 100 هزار تومانی دوره 20 تیر ماه
  • تخفیف پرداخت یکجای شهریه با کد “P200” مبلغ 100 هزار تومان دیگر (جمعا 200 هزارتومان) تخفیف بگیرید .

تکمیل ظرفیت