دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 21 آبان ماه 1401

4,290,000 تومان

 

قیمت کل4.390.000 تومان

با تخفیف دانشجویی 4.290.000 تومان

با تخفیف پرداخت یکجا 4.190.000 تومان

کد تخفیف پرداخت یکجا Takhfif

در سایت ثبت نام کنید و با به خاطر سپردن ایمیل و رمز ورود خود مابقی شهریه خود را از طریق پنل کاربری خود پرداخت نمایید.

ظرفیت دوره محدود می باشد

دوره جامع کارآموزی
دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 21 آبان ماه 1401

4,290,000 تومان