دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 17 اردیبهشت ماه 1401

3,800,000 تومان

تخفیف های این دوره:

 

کد تخفیف  “T100” مبلغ 100 هزار تومان برای پرداخت یکجا

 

ظرفیت دوره محدود می باشد

دوره جامع تشخیص پزشکی آزمایشگاه 17 اردیبهشت ماه 1401

3,800,000 تومان