بایگانی برچسب: آزمایش های هورمونی

آزمایش های مربوط به تیروئید

fsh test

آزمایش های مربوط به تیروئید میزان فعالیت غده ی تیروئید و میزان ترشح هورمون های تیروئید را اندازه گیری می کنند. TRH (Thyrotropin-releasing hormone) TSH (Thyrotropin) (Thyroid-stimulating hormone) T4 (Thyroxine) T3 (Triiodothyronine) FT3 (Free Triiodothyronine) FT4 (Free Thyroxine) (Thyroglobulin) TBG (TG) (Anti TBG (TG-AB) (Thyroglobulin-Ab Anti TPO (Anti thyroid peroxidase antibody) T3RU (T3 resin Uptake)

تست های آزمایشگاهی هورمونی

test

انواع تست های آزمایشگاهی هورمونی برای بررسی سلامت سیستم هورمونی بدن توسط پزشک کاربرد دارند. آزمایش های هورمونی می توانند برای تشخیص وضعیت سلامت بدن و پیگیری روند بهبود انجام شوند. سیستم هورمونی یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ سلامت و تعادل بدن انسان است. هورمون‌های متفاوتی در این سیستم وجود دارند که هرکدام به صورت