بایگانی برچسب: ایمنی

آزمایش شمارش کامل سلول های خون یا تست CBC

cbc test

آزمایش شمارش کامل سلول های خون یا تستCBC شمارش کامل خون یا آزمایش CBC یک آزمایش خون شایع میباشد که به تشخیص و بررسی برخی اختلالات کمک می کند.افزایش یا کاهش تعداد سلول های خونی در تست CBC که با توجه به میزان طبیعی گلبول های خونی بسته به سن و جنسیت فرد مشخص می