بایگانی برچسب: تب مالت ،۲ME ،مرکاپتو اتانول

تب مالت ( 2-ME )

2me-test

تب مالت ( 2-ME )   مرکاپتو اتانول که با فاکتور انگلیسی 2ME شناخته می‌شود،  مانند آزمایش Coombs Wright برای تشخیص بیماری تب مالت (بروسلوز)‌ تجویز می‌شود. تب مالت بیماری مشترک انسان و دام به‌شمار می‌رود. آنتی‌بادی‌ها در پاسخ به ورود عامل بیماری‌زا در بدن تولید شده و انواع مختلفی دارند. در آزمایش 2ME، تیتر