بایگانی برچسب: تست کلیسیم

کلسیم

تست کلیسیم

کلسیم کلسیم یکی از مهم‌ترین مواد معدنی موجود در بدن می‌باشد ونقش مهمی در بسیاری از فعالیت­های سلولی ایفا میکند  و به صورت درون سلولی در انقباض ماهیچه ها و متابولیسم گلیکوژن و به صورت برون سلولی در مینرالیزاسیون استخوان و انعقاد خون و انتقال پالس های عصبی نقش دارد . حدود 99 درصد Ca