بایگانی برچسب: کار آموزی

تست های آزمایشگاهی

تست های آزمایشگاهی

لیست تست های  آزمایشگاهی   نام تست نام دیگر نوع نمونه شرایط نمونه گیری (ALT)SGPT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب کنید. (AST)SGOT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب

دوره های کارآموزی رشته ی زیست شناسی

دوره جامع کار آموزی

کارآموزی چیست ؟ کارآموزی نوعی از نظام آموزشی میباشد که در آن دانشجویان و یا متقاضیان کارآموزی مهارت خاص رشته ی خود را آموزش میبینند.در این دوره مباحثی چون یادگیری یک یا چند تکنیک؛ آشنایی با بازار کار و چگونگی ورود به آن مطرح میشود. در دوران کارآموزی یک دوره ی خاص معمولا سه ماهه