تومور مارکر(Tumor markers)

تومور مارکر

تومور مارکر(Tumor markers)

تومور مارکر ماده ای است که توسط سلول های سرطانی و یا سایر سلول های بدن و در واکنش به سرطان و یا شرایط خوش خیم تولید می شود و اطلاعاتی از سرطان مانند میزان تهاجمی بودن سرطان، امکان درمان با درمانهای هدفمند و یا سایر روش ها را در اختیار پزشک قرار می دهد.

تومور مارکر ماده موجود در خون، ادرار و یا در بعضی از بافت های بدن است که در صورت ابتلا به بیماری سرطان می‌تواند افزایش یابد. هر چند افزایش سطح تومورمارکرهای مختلف می‌تواند نشان‌دهنده سرطان باشد با این حال بعضی از آن ها در شرایط غیر سرطانی هم دیده می شوند و در نتیجه برای سرطان تشخیصی نمی باشند.

.افزایش میزان تومور مارکرها به تنهایی برای تشخیص سرطان کافی نیستند بلکه همراهی آن‌ها با انجام اعمال تخصصی نظیر:

ماموگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و یا بیوپسی می‌توانند یک آزمون تشخیصی محسوب گردند.

انواع تومور مارکرها

تومور مارکرها انواع گوناگونی دارند. بعضی فقط در یک نوع از سرطان دیده می‌شوند و گروهی دیگر ممکن است در انواع مختلفی از سرطان‌ها یافت شوند .

دو نوع تومور مارکر وجود دارند که از آنها برای درمان سرطان استفاده می شود.

تومور مارکر بافت

از این نوع تومور مارکر در موارد زیر استفاده می شود :

– تشخیص مرحله پیشرفت سرطان

– ارزیابی میزان پیشرفت

– و در نهایت انتخاب بهترین گزینه برای درمان.

سطح تومور مارکر در تعیین و پیش بینی وضعیت بیمار و مرحله بیماری بسیار موثر است. برای مثال آلفا فیتوپروتئین که در سرطان بیضه از خون اندازه گیری می شود؛ به تعیین مرحله پیشرفت بیماری و روند درمان کمک می کند.

اندازه گرفتن سطح تومورمارکر ها در بدن در تعیین روند کلی درمان به پزشک کمک می کند. برخی از تستهای تشخیصی به وسیله آزمایش مشخص می کند که آیا درمان های تعیین شده به بیمار کمک خواهد کرد یا خیر.

تومور مارکر های گردشی

این نوع تومورمارکر ها که در ادرار ، خون ، مدفوع و یا سایرمایعات بدن برخی افراد مبتلا به سرطان یافت می شوند. کاربردهای زیر را دارند:

– تعیین و بررسی میزان پیشرفت سرطان

– تشخیص باقیمانده سرطان بعد از درمان

– ارزیابی میزان پاسخ دهی به درمان

– بررسی و تعیین میزان مقاومت سرطان به درمان

تومورمارکر ها چگونه اندازه گیری می شوند؟

زمانی که هدف از اندازه گیری تومور مارکر ها تعیین اثر بخشی درمان یا بررسی بازگشت سرطان باشد، سطح مارکرها در زمان های مختلف و در چند نمونه بعد از درمان بررسی خواهد شد. با این کار تغییر سطح مارکر در طول زمان مشخص می شود.

برخی از مارکرهایی که در طول زمان تغییر نمی کنند، باعث می شود فرد گزینه مناسبی برای هدف درمانی شود. برخی از مارکرها نیز در طول درمان یا بعد از آن جهش داشته و تغییر خواهند کرد.

نقش تومورمارکرها در غربالگری های سرطان چیست؟

تومورمارکرها در تعیین روند درمان و ارزیابی احتمال بازگشت دوباره سرطان بسیار مفید اند اما نمی توانند به طور قطع تعیین کنند که آیا فرد به سرطان مبتلاست یا خیر.

به عنوان مثال در سرطان پروستات که سطح PSA با تست آنتی ژن اندازه گیری می شود در غربالگری های سرطان پروستات استفاده می شود. با این حال بالا رفتن سطح PSA ممکن است به دلیل اختلالات خوش خیم پروستات باشد و یا سرطان پروستات ! بنابراین الزاما بالا بودن سطح PSA نمی تواند دلیلی برای ابتلای فرد به سرطان پروستات باشد.

انواع تست تومور مارکر

  • CEA یا آنتی ژن کارسینو امبریونیک
  • AFP یا آلفا فیتو پروتئین
  • Beta HCG
  • CA 19_9 یا کربوهیدات آنتی ژن ۱۹_۹
  • CA 15_3 یا کربوهیدرات آنتی ژن ۱۵_ ۳
  •  CA_ 125 یا کربوهیدارت 125
  • Free PSA یا آنتی ژن اختصاصی پروستات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.